Hjälp vid uppladdning av Drupalsajten

1. Ladda upp hela Drupalmappen till “public html” på er ftp: Inloggningsuppgifterna finns i ett mail som ni har fått  från Thomas.

2. Exportera Drupaldatabasen.

3. Skapa Databasen i Direct Admin.

4. Importera Databasen i myweb

5. Ändra DB-uppgifter i sites/default/settings.php. Omkring rad 215.

6. Eventuellt ändra rad 110 (ungefär) i .htacess (som ligger i root). RewriteBase ska antingen vara utkommenderat eller ha samma sökväg som mappen där din sajt finns.

Obs: Tänk efter vilka av era filer som är lokala filer och vilka filer som finns på servern.

Editorrollen
Editorrollen ska kunna administrera sidor, blogginlägg, nyheter, termer och menyer. Glöm inte att skapa editorkonto med korrekta rättigheter.

Inlämning 30 oktober 23.59, mejla sitens url och alla kontons inloggningsuppgifter till daniel.friis@oddhill.se

Mejla Daniel vid problem.

0 votes