WCMS – Torsdag 19/11 MySQL Views

En view i MySQL är en så kallad pseudo-tabell (”inte riktig” tabell), som används för att lagra komplexa SELECT MySQL frågor så att du inte behöver skriva dem om och om igen.

Introduktion till MySQL views.

Fördelar med views:

  • Tillåter dig att förenkla dina frågor till databas genom att lagra komplexa frågor i en vy.
  • Hjälper dig begränsa åtkomst till data genom att skapa olika vyer för olika användare.
  • Skapar ett extra lager av säkerhet då vyer (oftast) är skriv-skyddade vilket betyder att ingen kan ändra underliggande data.
  • Erbjuder ”beräknade” kolumner (computed columns) som dynamisk kan räkna ut värden var gång du gör en SELECT på vyn.

Nackdelar med views:

  • Vyer har oftast sämre prestanda än riktiga tabeller då de inte har egna index och dessutom bygger om data var gång du ställer en fråga till dem.
  • Tabell beroenden har inga begränsningar vilket betyder att om du tar bort en tabell som en vy använder får du inget direkt fel, (som t.ex. en FOREIGN KEY ger dig) utan får istället först ett fel när du försöker använda vyn nästa gång. Detta då en vy inte är en ”riktig” tabell utan ”bara” en lagrad SELECT fråga.

Begränsningar för views:

Läs mer:

0 votes