Krav och information inför inlämning

Uppgiften för kursen kan lämnas in samtidigt som uppgiften för den uppgift ni troligen kommer få i nästa delkurs, någonstans i mitten av Januari. Information för exakt datum kommer så småningom. Ni kommer även att få information om hur och var ni ska ladda upp den. Naturligtvis kan den skickas in tidigare än så men avvakta i så fall ytterligare information om det praktiska.

Fokuset i denna delkurs har varit att lära sig konceptet bakom och kunna hantera template-systemet i Drupal 8. Tänk därför på att ni kan låta era siter vara väldigt enkla. Drupal 8 lider dessutom av att många moduler som krävs inte har blivit uppdaterade än, vilket gör det i princip omöjligt att bygga mer avancerade sidor. Ni får gärna experimentera och försöka er på mer avancerade strukturer men det som betygsätts i kursen är hur ni har använt och anpassat de twig-filer som används, hela vägen från html.html.twig ner till field.html.twig. Som standard genererar t ex Drupals tema väldigt många onödiga wrappande div:ar, id:n och klasser och vi som site-byggare och frontendare vill forma om detta till en semantisk och korrekt markup som är enkel att styla.

Dessutom vill vi skriva ren och korrekt css och i det här fallet använder vi oss av delar från SASS. Det är enkelt att implementera och gör koden lättare att läsa.

Alltså, främst fokus på markup och därefter styling. I mailet ni skickar in till mig med inloggningsuppgifter osv bifogar ni gärna en textfil där ni beskriver vilka delar ni har gjort klart och vad som kan bedömas. Jag låter er göra det eftersom ni alltså kan ha byggt en väldigt stor site där många områden inte går att slutföra. Jag bedömer alltså inte hela siten om ni inte har kunnat slutföra allt utan bara de delar ni faktiskt har kunnat jobba på.

Kom gärna med frågor på detta om något är oklart. Min epost är daniel.friis@oddhill.se.

0 votes