Betygsgrundande uppgift för kursen

Uppgift:

Skapa en personlig WordPress sajt komplett med en blogg. Sajten ska presentera dig (eller ett intresse du har) och måste innehålla minst tre sidor som använder tre olika malldokument (page-templates). Minst en av sidorna måste innehålla bilder.

Betygskriterier:

Vi hänvisar till kursplaneringens betygskriterier.

Föreslagen arbetsprocess:

 1. Skapa wireframes för din sajt (desktop och mobile).
 2. Installera wordpress.
 3. Installera vårt bastema vi byggt under lektion.
 4. Skapa några sidor med innehåll (riktigt eller ”Lorem Ipsum…”).
 5. Redigera header.php, sidebar.php, och footer.php filerna.
  1. Ändra HTML + PHP kod för att passa din wireframe.
  2. Skriv CSS (eller LESS) för att få till det utseende du vill ha.
 6. Redigera index.php och page.php filerna.
  1. Ändra HTML + PHP kod för att passa din wireframe.
  2. Skriv CSS (eller LESS) för att få till det utseende du vill ha.
 7. Styla din sajts generella utseende (allt som inte stylats hittills).
 8. Skapa tre page-template filer
  1. Skriv HTML + PHP kod för att passa din wireframe.
  2. Skriv CSS (eller LESS) för att få till det utseende du vill ha.
 9. Testa din sajts utseende på olika skärmstorlekar och skriv CSS som fixar eventuella brytpunkter som dyker upp.
0 votes