Allmänt om LESS

Börja gärna läsa här:

Language Features | Less.js.

Fokusera på att läsa om och förstå följande fyra huvud-features hos LESS:

 • variabler
 • nested rules
 • mixins
 • parametric mixins (funktioner)

Lite fler exempel på parametric mixins hittar du här:

Useful CSS3 LESS Mixins | CSS-Tricks.

Notera: Nested rules och pseudo-klasser, samt child och sibling-selektorer

De flesta exempel man ser på nested rules handlar om att skriva in descendent-selektorer nested i andra regler. Men man kan även nesta child: och sibling-selektorer:

#header {
 color: black;
 &:hover {
  /* A different color when we hover the #header */
  color:green;
 }
 & > .navigation {
  font-size: 12px;
 }
 & + .logo {
  width: 300px;
 }
}

Notera användningen av ”&” här – det betyder ”jag” (dvs #header i exemplet). I ett programmeringsspråk skulle det ha motsvarats av ”this”.

0 votes