Bootstrap och teman

Det finns en mängd olika teman som man kan ladda hem gratis till Boostrap. Och många (ännu fler?) som man köpa för ca $10-$50. Dessutom finns det sajter där man kan byta färg och teckensnitt på standardtemat (det som följer med från början) tills man har skapat sig ett eget tema.

Ett tema som är skrivet enligt regelboken har styling med för alla Bootstrap-komponenter vilket innebär att INGA ändringar behöver göras i din HTML när du byter tema. (Detta gäller om du i din tur har följt Bootstraps regler för hur komponenter ska byggas i HTML.) Allt som behövs är ett byte av CSS-fil.

Tanken (fr.o.m. Boostrap 3) hos Boostrap-skaparna är egentligen att man behåller filen bootstrap.cssoch byter ut bootstrap.theme.css. Men en del tema-tillverkare väljer att baka in bootstrap.css i sin css. I så fall är en länk till temats css allt som behövs.

Färdiga teman

En bra plats att hitta gratis teman på är:

Bootstrap bootswatch themes and templates – BootstrapZero.

En bra plats att hitta betalteman på är:

WrapBootstrap – Bootstrap Themes & Templates.

Några riktigt snygga teman (som faktiskt är gratis, även om de började som betalteman) hittar man här

Pixelkit/PixelKit-Bootstrap-UI-Kits · GitHub.

Egna teman

Och här kan man själv skapa sitt eget tema online:

Bootstrap Magic : Generate your own bootstrap theme quickly and easily.

Vill man skapa teman på allvar med Bootstrap får man dock ladda hem Bootstraps källkod från

Getting started · Bootstrap.

och lära sig LESS som är det språk som Bootstraps CSS utvecklas i (därefter kompileras den till CSS):

less css – Sök på Google.

0 votes