Projekt – metodik och verktyg – Agil metodik

Det Agila manifestet – läs gärna igenom och lär dig de fyra grundstenarna (försök förstå/tänka igenom vad de innebär i dagligt arbete/kontakt med andra människor), titta även på nedbrytningen i 12 ”budord”:

Manifesto for Agile Software Development.

För en kortfattad genomgång av vad som rent praktiskt kännetecknar Agil metodik kan jag rekommendera Wikipedias utmärkta artikel:

Agile software development – Wikipedia, the free encyclopedia.

En fin introduktion till SCRUM:

SCRUM

 

Föreläsningsunderlag:

Slides – en översikt om Agil metodik och dess historia – Thomas Frank

 

Artefakter, termer, koncept inom SCRUM:

Artefakter – en översikt

User Stories och Features

Mer om User stores

Planning Poker

(mer tillkommer här…)

 

Terminologi/begrepp, förklaringar:

Deming cycle (PDSA)

LEAN

Done done!

IKIWISI (”I know it when I see it”, inom software evolution / prototyping, betyder ”Jag vet inte vad jag vill ha förrän jag ser det (vad jag vill ha)”)

Parkinsons Law ”Work expands to fill the time available for its completion” eller ”En arbetsuppgift kommer att ta exakt den tid som är avsatt för ändamålet.”

Kaizen och kaikaku

Extreme Programming (XP)

Kanban

 

 

0 votes