Projekt – metodik och verktyg – Grupparbete

Grupparbetets innehåll och syfte kommer att utarbetas i större detalj under våra inledande övningar, tillsammans med projektets produktägare. Ni kommer i grupp att medverka i framtagandet av specifikationen. Produkten ni ska utveckla är dels en plugin som dynamiskt ska kunna hämta statiska HTML-sidor ifrån ett bibliotek med sådana, dels behöver ni producera ett antal exempelsidor för detta bibliotek. (uppdaterat – mer detalj nedan)

Indelning i grupper under delkursen för övningar och detta grupparbete:

Grupp 1:
Mikael, Aydin, Mimi, Ali (Mario)
Grupp 2:
Nelly, Rickard, Louise, Tina (Pierre)
Grupp 3:
Jessica, Sandra, Thomas, Savarin, Jonathan
Grupp 4:
Jens, Mohamed, Victoria, Pontus, Sergio

Scrum-sprinter:

Sprint 1 pågår 27 jan – 2 feb.

Den 3 feb tittar vi på burndown, gör en leverans, har retrospektiv och därefter planering för Sprint 2.

Sprint 2 pågår 4 feb – 12 feb.

Den 15 feb tittar vi på burndown, gör en leverans och har retrospektiv.

Förlaga för burndown chart finns här

Läs mer om burndown charts här

Produktägarens beskrivning av projektet, inför projektstart:

”Jag har samlat beskrivningar av intressanta byggnader ifrån hela världen, i form av 1000-tals HTML-filer (en fil per byggnad). Dessa är ännu inte publicerade och inte organiserade på något strukturerat sätt. Nu vill jag skapa en enkel men semantisk filstruktur för att kunna publicera min samling för allmänheten.

Strukturen kommer att vara /land/decenium-med-fyra-siffror/byggnadsnamn.html
Exempel:
/england/1830/buckingham-palace.html
/england/1990/globe-theatre.html
/england/1990/pimlico-school
/england/2000/tate-modern.html
/sweden/1990/globen.html

Jag vill att hela publiceringsflödet består i att jag laddar upp (och efter hand uppdaterar denna filstruktur). Jag vill att ni skapar en wordpressplugin som utifrån filstrukturen bygger en navigation som fungerar på följande sätt: En besökare som går till minabyggnader.nu får först se en lista med länder. Ett klick på ett land byter vyn till en lista på decennier. Ett klick på ett decennium byter vyn till en lista på byggnader ifrån detta decennium. Ett klick på ett byggnadsnamn öppnar aktuell HTML-fil.

Jag vill att ni tillhandahåller ett mindre antal exempelfiler och en exempelstruktur då jag ännu inte kan lämna ut mina html-filer.”

 

0 votes