Projekt – metodik och verktyg – retrospektiv

Vi avslutar varje sprint med ett retrospektivt möte som ska hjälpa oss att lära oss av de erfarenheter vi gjort under föregående sprint.

Jag väljer en vanlig variant på retrospektiv som ska lyfta upp goda och mindre goda erfarenheter och som ska utmynna i en action-lista som vi sedan ska försöka implementera / eftersträva.

Varje deltagare ges ett lika antal positiva och negativa lappar som man skriver ner oberoende av varandra. Vad som helst som kan relatera till den gångna sprinten är giltigt. Därefter organiserar vi lapparna i områden, frekvens och prioritet. Slutligen enas vi om en action-lista med sådant vi skulle vilja förändra samt prioritet och nyckelvärden för detta.

Här finns en lista med många varianter på hur retrospektiv-möten kan göras:

https://retrospectivewiki.org/index.php?title=Agile_Retrospective_Resource_Wiki

0 votes