JavaScript – objektorientering och bibliotek – kursöversikt

Kursen ”JavaScript – objektorientering och bibliotek” pågår 8 feb – 1 apr (v6–13). Kurstiden är alltså utdragen från 6 till 8 veckor,  läs mer om detta här.

Vecka 6 ägnar vi oss åt att bekanta oss med programmering i allmänhet. Fokus ligger på problemställning och problemlösning och att i samband med det lära känna och lära oss förstå språkets huvudsakliga beståndsdelar; våra verktyg när vi skriver program.

Vecka 7 tittar vi lite närmre på jQuery och lär oss manipulera och interagera med HTML (DOM:en). Här fortsätter ni använda och lära er selectors, (ni känner igen dem från CSS), ni lär er att ändra utseende och innehåll på HTML-element, samt lär er skriva kod som reagerar på vad användaren gör (Events). Ni fortsätter också att studera native (”vanlig”) JavaScript med hjälp av övningar och exempel.

— Information om kommande veckor (8–13) kommer snarast! ––-

0 votes