JSON och jQuery-övningar

Här kommer lite övningar på AJAX och JSON

Övning 1

Gå till Thomas JSON-editor och hämta hem datan för exempeldatan Employee data.

Klistra in i konsolen så här var data = hela jsondatan
Kolla om du kan nå vilken datadelmängd som helst genom att skriva sökvägar i konsolen till egenskaper i data.

Övning 2

Klistra in samma data som i övning 1 (var data = hela jsondatan) i en fil du kallar ”data.js”. Använd console.log() för dubbelkolla att du laddar datan.

Övning 3

Utgå från övning 2, men gör nu följande:
Skapa en ny funktion som heter main och tar emot data med en inparameter som heter books. Låt main skriva ut books till konsolen med console.log().

Ändra nu i din .js fil så att den:
1) Väntar på att DOM:en laddas.
2) DÄREFTER skickar vidare datan den tagit emot till main-funktionen.

Övning 4

Utgå från övning 3 och utöka din main-funktonen så att den gör följande:

Använder jQuery för att skapa en div-tagg per bok och i den lägger du in en p-tagg per bokegenskap.
Fundera på vilka loopar du behöver använda för att åstadkomma detta. Någon typ av loop genom böckerna känns självklar.

0 votes