JavaScript – objektorientering och bibliotek – schema/moment v8

Måndag:

  • Repetera och öva på JSON.
  • Egenskaper (datayper) i JSON.
  • Skillnaden mellan arrayer och objekt.
  • For-in loopen.
  • Lite om datamodellering.
  • jQuery.getJson för att läsa in JSON i våra sidor/program.

Tisdag:

  • Forsatta övningar från måndagen
  • Array-metoderna push, pop, shift och unshift, splice och slice samt övning på dessa

Torsdag:

  • Fördjupade övningar i DOM-manipulation med jQuery.

 

 

0 votes