Projekt – metodik och verktyg – grupparbete – generera en meny ifrån er dirData

Detta gäller alltså ert grupparbete i delkursen ”Projekt…”

Vi tittade i onsdags på hur vi kan fylla en meny med data ifrån minabyggnader-filstrukturen (dirData). Vi kom så långt som till att visa länder och decennier. Kvar finns att visa byggnader, och det vill jag att ni själva klurar ut.

Här finns koden med länder och decennier:

0 votes