Javascript – Todo list övning (forts.)

Fortsätt med todo övningen från tidigare lektion, och när du är klar med den:

Skapa ett GUI (Graphical User Interface) för din lista

 1. Skapa ett formulär (HTML) för att lägga till nya todos (använd .submit()).
 2. Skapa två printareas(HTML). En för not done listan, en för done listan.
 3. I not done listan, lägg till följande knappar för varje list item:
  1. En remove knapp.
  2. En mark as done knapp.
  3. Move to top/bottom knappar.
  4. Move up/down knappar.
 4. När du har alla knappar på plats och de kallar på rätt JS funktioner (som du skapade i tidigare övningar), styla din HTML så att den ser bra och användarvänligt ut!
0 votes