JavaScript – objektorientering och bibliotek – schema/moment v9

Denna vecka ägnar vi åt att objektorienterad programmering i JavaScript. Vi kommer att:

  • skriva objektliteraler
  • samla ihop en uppsättning egenskaper och metoder till ett objekt
  • använda ett objekt som en prototyp
  • skapa nya objekt med object.create
  • lära oss om prototyper och om prototypiskt arv
  • lära oss om chaining (att kedja flera metoder efter varandra, som vi provat i Array-prototypen)
  • analysera / modellera och sedan skriva om Todo-listan till en objektorienterad lösning
  • arbeta vidare med DOM och events för Todo-listan

 

0 votes