REST (REpresentational State Transfer)

REST

Ett bra resonemang om / tolkning av REST finner du här:

https://www.infoq.com/articles/rest-introduction

Allmän resurs för allting inom REST:

https://restcookbook.com

För att öva oss använder vi:

https://jsonplaceholder.typicode.com/

och Advanced Rest Client i Chrome:

https://chrome.google.com/webstore/detail/advanced-rest-client/hgmloofddffdnphfgcellkdfbfbjeloo?hl=en-GB

Med hjälp av ARC (Advanced Rest Client) kan du ställa frågor till de olika resurser som beskrivs på https://jsonplaceholder.typicode.com/ med headers GET (read), POST (create) PUT (update) och DELETE.

I steg 1 granskar vi REST-resurser samt tittade på hur ajax metoden använder en callback för att lämna ifrån sig data. Lägg in några av de resurser i koden som du provade ovan med ARC och testa!

rest_to_dom

Steg 2:

rest_to_dom_steg_2

Uppgift i steg 2:

  1. Använd userId som nu finns i #users on click-eventet för att hämta in posts tillhörande denna användare. Dokumentationen om REST-api:t på https://jsonplaceholder.typicode.com/ innehåller information om hur sökvägen behöver se ut. Se till att du fått data genom att använda console.log
  2. Utöka renderPosts-funktionen till att rendera dessa poster i DOM:en
  3. Om du klickar på olika användare efter varandra ska endast aktuell användares poster visas.

 

0 votes