Kodexempel torsdag 10 mars: Render, inheritance m.m.

Här följer ett kodexempel där vi hämtar REST-resurser via JavaScript från WordPress, sparar dem i ett minne av listor, gör om objekten i listorna till Objekt som har ”klasser”, dvs. prototyper. Ser till att våra klasser har en render-metod som kan spotta ut ett objekt i ”på skärmen”/i DOM.

Ni kan använda det som utgångspunkt för er inlämningsuppgift om ni vill, men ni kommer att behöva skriva betydligt bättre render-metoder specifika för varje entitet (”typ av sak”) från WordPress.

Ladda hem här och lägg in temat i er befintliga WPrest-installation!

Obs!
Kopiera givetvis all egenskriven kod någon annanstans INNAN ni testar detta, samt observera att ni INTE behöver utgå från detta exempel, samt att ni kommer att behöva hitta FLER rest-resurser än de som används här – t.ex. för att få ut items i en enskild meny. (Detta beror på att vissa listor med resurser, t.ex. en lista över alla menyer inte beskriver varje enskild resurs – EN meny – lika detaljerat som när man ber om den enskilda resursen via rest.)

0 votes