JavaScript OOP: Composition vs Inheritance

Att identifiera vad som är komposition och vad som är arv är, som vi tidigare övat oss på, inte alls svårt. Nu har ni övat er ett tag på att använda Object.create i JavaScript för att upprätta prototypiskt arv. För att komponera objekt behövs ingen motsvarande metod, då det helt enkelt bara är fråga om att referera till ett objekt från ett annat.

En bra kortfattad text, förvisso skriven med Java-exempel, men strunta i att läsa kodexemplen och fokusera på texten så tror jag det hela blir kristallklart för er, om det inte redan var det:

https://www.w3resource.com/java-tutorial/inheritance-composition-relationship.php

 

0 votes