Event handlers med jQuery.on

Vi gick igenom hur vi kan lägga till event handlers på DOM element med den enhetliga on-syntaxen i jQuery. Formen jag föreslår är att använda delegerade (delegated) events, efter följande mönster:

$('selectorAvElementSomExisterarNärDennaKodradKörs').on('namnPåEventTexClick', 'selectorAvElementSomSkaHanteras', function(){
 // Gör något, t ex använd $(this) selectorn för att göra något med elementet/elementen
 })

// tex:
$('body').on('click', 'a', function(){
  $(this).css({'background-color':'#aabbcc'});
})

Läs mer om .on här;

https://api.jquery.com/on/

0 votes