Projekt – metodik och verktyg – schema återstående delmängd

tisdag 22 mars

13-16 Övningar i Git

onsdag 23 mars

9-12 Repetition av begrepp inom agil metodik & scrum

13-16 Forsatt grupparbete + riktlinjer för inlämning/godkänt-krav

tisdag 29 mars

9-16 Fortsatt grupparbete… (genomgång tillsammans med läraren vad som saknas per gruppmedlem för godkänt)

onsdag 30 mars

9-10 Slutgenomgång av begrepp inom agil metodik och git (vad kommer på tentan?)

10-12 Fortsatt grupparbete… (målsättning av bli “klar”/nå godkänt-krav)

13-16 Inlämning grupparbete (länk till öppet github-repo) samt retrospektiv i varje grupp.

torsdag 31 mars

9-12: Övningsttenta

13-16: Genomgång av övningstenta + frågestund

fredag 1 april – Salstenta

9-12: Tentamen

Ang grupparbetet: Ändringar I git-repot efter denna tidpunkt tas ej med i rättning/bedömning.

0 votes