PHP OOP Vecka 14 – Class autoload

För att slippa skriva include "somefile1.php";, include "somefile12.php", … kan man använda autoload.
Autoload sköter inkluderingen av filer baserat på konvention (förutbestämt mönster) som t.ex. att alla klassfiler döps enligt formeln:
”ClassNamn”.class.php


//Döp alla filer till <Class name>.class.php //Ex: IndexFinger.class.php //I main-filen (entry point) använd spl_autoload_register(function ($className) { include $className . '.class.php'; });
0 votes