Drupal 8 Moduler Vecka 20 – Modulstruktur, Routes och Controllers

Under dagen gick vi igenom den grundläggande strukturen för en modul-fil och tittade lite snabbt på hur namespaces och autoloading fungerar i Drupal 8 när det kommer till moduler.

Vi kom fram till att en modul egentligen bara behöver en fil för att fungera vilket är .info.yml filen. Men utan andra filer gör vår modul inte särskilt mycket.

Därför tittade vi även på .routing.yml och controllers för att få ut innehåll på våra sidor.

I den första uppgiften ni fick med att skapa en egen modul utgick de flesta av er ifrån följande guide Creating Your First Drupal 8 Module. Här skapade ni en modul med routing och en väldigt enkel controller.

Ni fick sedan extrauppgifter där ni fick ni skapa ytterligare tre routes där ni i den första fick skapa en ny route som returnerade förbestämd markup från en ny metod utifrån exemplet i uppgiften.

I den andra uppgiften fick ni skapa ännu en till route och en ny metod där ni skrev ut ett meddelande med hjälp av drupal_set_message samt en render array med förbestämd markup.

I den tredje och sista uppgiften fick ni skapa en sista route med ännu en metod i controllern där ni istället bygger upp resultatet som visas på sidan med hjälp av en loop.

För att läsa på om dagens extrauppgifter kan ni gå till följande inlägg:

Drupal 8 Moduler, Extrauppgifter – Tisdag 17 Maj

Om ni vill läsa på mer om det vi gjorde under dagen kan ni hitta bra information på följande länkar:

Om ni vill läsa på inför nästa lektion kan ni kolla på följande länkar:

0 votes