Drupal 8 Moduler Vecka 20 – Render arrays och formulär

Under dagen gick vi igenom lite grann om render arrays men med fokus på formulär. Vi började med att titta på hur olika typer av render arrays ser ut (#theme, #markup, #type).

 

Om ni vill gå igenom min presentation jag gjorde under förmiddagen ännu en gång hittar ni den här.

Det finns även en exempel-modul för formulär.

example_forms

Refereser:

Render arrays:

Drupal 8 Render API

Understanding render arrays

Form API:

Creating forms in Drupal 8

Drupal 8 Form API

Technical guide for Drupal 8: Forms

0 votes