Drupal 8 Moduler Vecka 21, Torsdag – Roller & Rättigheter

Veckans tredje lektion kommer att handla om Drupal’s rättighet och rollsystem.

Vi går igenom

Vi kommer att börja med att kolla hur rättigheter och roller fungerar out-of-the-box. Fokus kommer att ligga på hur man konfigurerar rättigheter och roller via gränssnittet.

Vi kommer även att utöka rättigheterna genom att olika typer av rättigheter med kod.

Dagens slide kan du se här: Slide

Övningar

Dagens lektion kommer utöver teorin bestå av två övningar som vi kommer att gå igenom tillsammans. Övningarna finns på de två sista slidesen.

Om du jobbar hemma

Om du av någon anledning inte kan närvara på lektionen eller gå hem tidigare så kan ni läsa igenom referenserna samt göra uppgifterna för att få en förståelse för hur rättighetssystemet fungerar.

Referenser

0 votes