Övning onsdag, vecka 23 – Egen plugin

Skapa en plugin som med hjälp av actions och filter låter användare markera inlägg som favoriter med hjälp av en knapp under brödtexten på varje inlägg (ej sidor).

  1. Skapa en ny plugin som skapar en egen databas tabell “user_favourites” vid aktivering.

  2. Skapa en ny wp_ajax_ route med hjälp av add_action() som låter inloggade användare favoritmarkera post by ID (spara data i egen tabell med $wpdb).

  3. Endast inloggade användare får lov att favoritmarkera.

  4. Använd add_filter(‘the_content’) för att visa en “favoritknapp” på var inlägg. Knappen visas endast för inloggade användare, och ska tydligt visa om användaren redan har favoritmarkerat ett inlägg.

  5. Använd en action för att lägga till ett JavaScript som med hjälp av jQuery kan prata med din admin_ajax URL.

  6. Vid avaktivering/uninstall ska din plugin ta bort sin tabell och all dess data från databasen.

Överkurs

  1. Skapa en shortcode som kan läggas in på sidor för att skriva ut användares favoriter.

  2. Byt ut knappen mot ett rating-system (1-5)

0 votes