Veckoplanering 23-25

Planering CMS – utbyggda system – WordPress

Vecka 23 (4 av 6)

Installera WordPress (kort repetition).

 • Installera Tema
 • Installera plugin

Strukturen hos en plugin.

 • Minimikrav för en plugin för att installera
 • De olika filerna som definierar en plugin
 • Laddning av filer, namngivning av funktioner och plugins
 • OOP och MVC i WordPress – Skriva plugins enligt en OOP/MVC struktur

Koppla in en plugin i WordPress

 • HOOKS – filters och actions – hur kopplar man in sig till olika händelser i WordPress
 • Skapa shortcodes i en plugin och applicera dem på inlägg

Vecka 24 (5 av 6)

Routing och templates

 • Definiera egna routes för en plugin
 • Routing till templates

Plugin settings

 • Skapa egna plugin administrationssidor i WordPress
 • Definiera och spara inställningar för en plugin
 • Hämta och använd inställningar i en plugin

Post Types

 • Vilka typer av posts finns i WordPress?
 • Vad är skillnaden mellan en post och en page?
 • Vad är en custom post type?
 • Definiera fält för en custom post

Vecka 25 (6 av 6)

Widgets

 • Vad är en widget?
 • Vad är widget areas?
 • Skapa en enkel widget i en plugin

Behörigheter/permissions

 • Vad är behörigheter?
 • Definiera behörigheter i WordPress
 • Kontrollera behörigheter i WordPress

Deployment/migrering

 • Hur kan man importera/exportera data i WordPress?
 • Hur ändrar man URL:er i databasen vid deployment (kort repetition)
0 votes