Torsdag v23 – Övningar

Plugin: ”user-favourites”

Skapa shortcode för din plugin

  1. Shortcoden ska ersättas med en lista av favoritmarkerade inlägg för den inloggade användaren
  2. Om en användare inte är inloggad ska en ”Logga in” text visas med en länk till WordPress loginsida
  3. Om en användare inte har några favoritmarkerade inlägg ska en ”Inga favoritmarkerade inlägg” text visas

Ny plugin: ”admin-favourites”

Skapa en custom action

  1. Skapa en ny DB tabell: ”favourited_posts”
  2. Var gång en användare favoritmarkerar ett inlägg ska en custom action anropas och kalla på en funktion som uppdaterar tabellen med inläggets ”favourites count”. do_action() ska användas i ”user-favourites” pluginnen, medan add_action() ska användas i ”admin-favourites” pluginnen.
  3. Var gång en admin tittar på ett inlägg (inte redigerar) ska ett meddelande visas för dem som berättar hur många användare har favoritmarkerat inlägget. Gärna en diskret notis i inlägget som passar in med temat du använder.

Skapa ett custom filter

  1. En admin kan inte längre favoritmarkera inlägg, istället ska admins kunna blockera förmågan att favoritmarkera vissa inlägg. Admins gör detta på samma sätt som ”vanliga” användare favoritmarkerar inlägg.
  2. Använd ett custom filter på favoritmarkera knappen innan den läggs till på ett inlägg för att hindra att knappen läggs till om ett inlägg är blockerat. apply_filters() ska användas i ”user-favourites” pluginnen, medan add_filter() ska användas i ”admin-favourites” pluginnen.
  3. Visa istället en notis som berättar att det inte går att favoritmarkera inlägget.
0 votes