Schemaändring v25.

P.g.a. midsommar nästa vecka ändrar vi schemat för vecka 25 för att inte tappa en hel dag.

Lektionstillfällen vecka 25
* Tisdag 9-12, 13-16
* Onsdag 9-12, 13-16
* Torsdag 9-12, 13-16 (Tenta 13-16)

0 votes