WCMS15 – CMS projekt

Uppdrag

Att arbeta i grupp och utföra ett ”riktigt” utvecklingsprojekt med mål att publicera en ”riktig” webbplats.

Beskrivning

Ni ska skapa en ”riktig” webbplats för en ”riktig” kund. Ni kan antingen välja en person eller företag med ett behov av en ny webbplats, eller skapa en fiktiv (men verklighetstrogen) kund och kundbehov. För denna kurs måste dock kunden ha ett behov som möter en eller fler av följande kriterier:
* En webbplats med e-handel.
* En kampanj/eventwebbplats för marknadsföring av specifika produkter och/eller tjänster.
* En forumwebbplats där registrerade användare kan skapa diskussionstrådar och kommentera samt rösta på kommentarer.

Krav från uppdragsgivare

 • Arbete ska ske agilt, i form av SCRUM, med tydligt definerade sprintar som resulterar i färdiga features (delmängder av slutprodukt).
 • Innan arbete börjar ska wireframes och en detaljplanering av alla sprintar redovisas för produktägare och lärare
 • Webbplatsen ska stödja flera språk.
 • Webbplatsen ska gå att använda och underhålla utan aktivt stöd från utvecklare.
 • Webbplatsen ska vara publicerad och redo att användas vid deadline, det ska inte finnas funktionalitet på sajten som inte är färdigutvecklad.
 • Allt innehåll på sajten ska gå att uppdatera via admingränssnitt.
 • Alla timmar ska raporteras av projektledare i form av ett excel dokument. Rapporter sker löpande i början av varje följande vecka.

Betygskriterier

Då detta är en gruppinlämning kommer vi, förutom nedanstående kriterier, även använda antal git commits samt timmar lagda som underlag till betyg för var gruppmedlem. Även om gruppens arbete blir godkänt kan individuella medlemmar bli underkända om de anses inte ha bidragit till projektet.

För Godkänt:
 • Välja mellan Drupal och WordPress och motivera/problematisera detta val.
 • Utöka/anpassa ett tema.
 • Använda featurebrancher i Git under utvecklingen.
 • Publicera en ”färdig” webbplats.
 • Välja ut lämpliga moduler/plugins.
 • Skriva egen OOP-baserad kod för både backend och frontend
För Väl godkänt:
 • Visa att man på ett bra sätt tillämpar kunskaper från samtliga tidigare delkurser

Inlämning

Inlämning sker i form av ett mail med följande innehåll:
* En länk till sajten (som är publicerad på nätet).
* En länk till ett github repository som lärare har åtkomst till.
* Om repot är privat, ska lärare vara collaborators.
* Ett dokument med wireframes och en detaljplanering av alla sprintar som redovisades för produktägare och lärare i början av projektet.
* Ett komplett excel dokument med alla timmar som olika medlemmar har arbetat under projektets gång samt en summering av alla timmar lagda av var medlem under 8 veckor.
* En länk till gruppens scrum board i sitt slutgiltiga skick.
* En redovisning av alla sprintar, i form av anteckningar och slutsatser från varje sprint retrospective samt redovisning av features som blev klara i var sprint. Det ska framgå tydligt vem som var scrum master för var sprint.

0 votes