SCRUM / Agilt retrospektiv

När en sprint avslutas ska ett möte med ett retrospektiv göras i syfte att fånga upp möjligheter att förbättra arbetsprocesser.

Nedan finns en retrospektivmall vi har tagit fram för retrospektiv under grupparbeten i utbildning:
Retrospektiv-mall

Den mallen är baserad på underlag från verkliga retrospektiv som visat sig fungera bra, ett anonymiserat exempel på ett sådant dokument hittar du här:

Retrospektiv-exempel

Om du vill undersöka / fördjupa dig i retrospektiv-processer så finns en Wiki i ämnet här:

Agile_Retrospective_Resource_Wiki

0 votes